Důležité informace pro rodiče

Vážení rodiče,

níže naleznete odpovědi na nejčastější dotazy týkající se kroužků, akcí a táborů. V případě, že byste nenašli odpověď na svůj dotaz, kontaktujte nás na telefonním čísle 732 240 327 nebo emailu adela.ticha@adi-krouzky.cz.

KROUŽKY

PŘIHLAŠOVÁNÍ

 • Na kroužky se mohou hlásit děti ze všech základních a mateřských škol v Liberci a okolí.
 • Přihlásit se lze kdykoli v průběhu roku, pokud není v anotaci uvedeno jinak. Cena bude ponížena podle počtu zbývajících lekcí.
 • U každého kroužku je uveden počet lekcí za celý rok, stejně jako datum první a poslední hodiny. 
 • Kroužky neprobíhají ve dnech svátků a prázdnin.
 • CENA KROUŽKU A ZPŮSOB ÚHRADY

 • Po odeslání přihlášky vám přijde na e-mail potvrzení o jejím přijetí s pokyny k platbě
 • Platba kroužku je za celý školní rok. V případě potřeby, např. u menších dětí, kdy si nejste jisti, zda se kroužek bude líbit, je možné si na základě domluvy vyzkoušet první hodinu zdarma, případně se domluvit na platbě za pololetí.  
 • V ceně kroužku je zahrnutý pronájem prostor, lektorné a náklady na pomůcky, které jsou k činnosti v daném kroužku potřeba - např. výtvarné potřeby, tisk materiálů (noty, výukové listy), pomůcky k výuce apod.
 • Platba kroužku by měla proběhnout do 14 dnů po odeslání přihlášky na účet č. 670100-2223526324/6210. Do poznámky uveďte, prosím, jméno a příjmení dítěte a název kroužku. V případě, že platba nebude uhrazena včas, je místo v kroužku uvolněno pro další zájemce. 
 • Po odeslání platby vám pošleme potvrzení o přijetí platby na e-mail, jakmile platba dorazí na účet.
 • Na aktivity pro děti často přispívají pojišťovny či zaměstnavatel. Pokud od nás potřebujete potvrzení o platbě pro tyto účely, nezapomeňte v přihlášce vyplnit políčko "potřebuji potvrzení o zaplacení". Potvrzení vám zašleme co nejdříve po přijetí platby. 
 • ORGANIZACE KROUŽKU

 • Děti na kroužek přichází 5-10 minut předem, aby se stihly včas připravit (zejména u sportovních kroužků). 
 • Místo a čas setkávání vám přijde e-mailem po přihlášení do kroužku.
 • Děti, které chodí do školní družiny ve škole, na které se kroužek koná, vyzvedává lektor 15 minut před začátkem lekce. Po několika prvních lekcích mohou již děti na kroužek přicházet samostatně. Lektor dohlíží na jejich bezpečný přesun. 
 • Ve školní družině je potřeba nahlásit, že bude dítě v určitý čas vyzvedávat lektor daného kroužku nebo že bude dítě odcházet samo. 
 • Po lekci předává lektor děti zpět do družiny nebo odchází z kroužku samy - podle domluvy či pokynů v přihlášce. 
 • Rodiče na své děti čekají po skončení kroužku před školou nebo si je mohou vyzvednout v šatnách (v případě menších dětí). 
 • ODPADLÉ LEKCE A NÁHRADY

 • V případě, že je vaše dítě nemocné či z jiného důvodu nedorazí na lekci, prosíme o zaslání zprávy na tel. číslo 732 240 327 nebo email: adela.ticha@adi-krouzky.cz / adela.ticha@centrum.cz. Informování lektora o nepřítomnosti dítěte na lekci je důležité zejména pro zajištění bezpečí dětí a plynulého chodu kroužku. 
 • Pokud vaše dítě nemůže z vážného důvodu, například dlouhodobé nemoci, kroužek nadále navštěvovat, vracíme zpět poměrnou částku zbývajících lekcí.
 • V případě zrušení lekce z naší strany (např. z důvodu nemoci lektora) vám přijde zpráva na tel. číslo a e-mail uvedený na přihlášce.
 • Zrušené hodiny se nahrazují v červnu nebo formou víkendových soustředění.
 • Pokud kroužek nemůže být otevřen pro nízký počet zájemců, pošleme vám celou zaplacenou částku zpět na číslo účtu, ze kterého byla poslána. 
 • AKCE

  PŘIHLAŠOVÁNÍ

 • Na všechny akce, pokud není v anotaci psáno jinak, je potřeba se přihlásit předem z důvodu případné omezené kapacity nebo naopak zrušení akce v případě nenaplnění stanoveného minimálního počtu účastníků.
 • CENA AKCE A ZPŮSOB ÚHRADY

 • Po odeslání přihlášky vám nejpozději druhý den přijde na e-mail potvrzení o jejím přijetí s informacemi k platbě.
 • Výjezdové akce typu exkurze či výlet a kurzy je nutné zaplatit předem na účet 670100-2223526324/6210, nejpozději do tří dnů před uskutečněním akce. Do poznámky uveďte, prosím, jméno a příjmení dítěte a název akce.
 • Akce, u kterých je platba předem nutná, jsou označeny v popisu. 
 • Po odeslání platby vám pošleme potvrzení na e-mail, jakmile platba dorazí na účet.
 • Ostatní aktivity lze platit hotově přímo na místě jejich konání.
 • ZRUŠENÍ ÚČASTI NA AKCI

 • Účast na akci, kde je nutná platba předem, lze zrušit nejpozději tři dny před konáním akce. Například koná-li se akce v sobotu, zrušit účast lze nejpozději ve středu. Pokud účast vašeho dítěte zrušíte později, budou vám peníze vráceny pouze pokud bude dostatečný počet účastníků.
 • V případě zrušení akce z naší strany (např. nenaplnění minimálního počtu účastníků či nemoc lektora) vám pošleme zprávu nejpozději dva dny předem na tel. číslo a e-mail uvedený na přihlášce a zaplacené peníze vám pošleme zpět na účet, ze kterého byly poslány.